Монтаж

В услугата "Монтаж" се има предвид физическото закрепване на професионален дисплей на височина до 3 метра, на солидна стена, която може да понесе тежестта на самия продукт. 

Ако на място се прецени, че последното условие не е спазено монтажа може да бъде отказан.

В монтажа не е включена стойка за стена, освен ако не е закупена допълнително от клиента.

Монтажа от таван не е включен в настоящата услуга и подлежи на допълнителна договорка.

В монтажа не са включени изграждането на кабелни трасета, изграждането на метални конструкции и допълнителни строително-монтажни дейности, както и монтаж/демонтаж при необходимост от сервизна поддръжка на съответния продукт.

Необходимо е да има изведено ел. захранване и интернет свързаност до точката на монтаж.

Монтажа се извършва в рамките на стандартното работно време, а именно: Понеделник - Петък, от 9.00 - 18.00 часа.