Решения за социална дистанция - следене броя на хората в търговския обект и спазване максималната заетост в контекста на изискванията на Covid-19

Как работи системата за управление на заетостта в магазина?

Системата за управление на заетостта в реално време е проста и ефективна. 

  • Ще инсталираме сензор на всеки вход на магазина. Сензорът проследява анонимно хората и изчислява броя на влизащите и излизащи клиенти. Заетостта на магазина се изчислява в реално време. 

  • Ще изчислим оптималната заетост, според изискванията за максималния брой хора в дадено пространство. 

  • Свободният капацитет на магазина се съобщава на клиентите, благодарение на визуална сигнализация на входа. 

  • Преглед на текущата заетост винаги е на разположение на служителите, чрез активно табло за управление.

Как работи системата за управление на заетостта в магазина?

Следене броя на хората в търговския обект и спазване максималната заетост в контекста на изискванията на Covid-19. Спазване на противоепидемичните изисквания и опазване здравето на клиентите, посредством решение за следене броя на хората в търговския обект, наблюдение на максимално допустимия капацитет с цел спазването на социална дистанция. Регулиране на трафика в търговските обекти.

Решения

QMS

QMS

Управление на клиентопотока

Засичане на маска

Засичане на маска

Проверка дали даден посетител носи маска за лице или не

Дисплеи

Дисплеи

Професионални дисплеи за визуализация и системи за управление на съдържанието

LED екрани

LED екрани

LED екраните предоставят възможност да предадете вашето посланието по модерен начин, който ще се хареса и ангажира вашата целева аудитория

Свържете се с нас