Общи условия

 Общи условия

Настоящите общи уреждат отношенията между Смартад ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина намиращи се на www.shop.omnichannel.bg

Данни за продавача:

 

Смартад ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, с ЕИК: 201602129, ДДС номер: BG201602129

адрес на управление: гр. София, Ул. Попова Шапка N: 47, България, МОЛ: Шакир Ахмедов,

Сметки:

 

Лева:

Банка ДСК

IBAN: BG08STSA93000024453840

BIC: STSABGSF

 

Евро:

Банка ДСК

IBAN: BG34STSA93000024453857

BIC: STSABGSF

Дефиниции:

 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.shop.omnichannel.bg

 • "АКАУНТ" – означава акаунт регистриран на www.shop.omnichannel.bg

 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин находящ се на www.shop.omnichannel.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;

 • "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице ползващо функционалностите на сайта;

 • "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;

 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите ("ЗЗП");

 • "ДОГОВОР" - всеки договор, сключен от разстояние между Смартад ЕООД и клиент за покупко-продажба на стоки и/или услуги от сайта, в следствие от подадена от клиента Поръчка. Настоящите общи условия са неразделна част от този договор. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор;

 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство ("ЗЗЛД");

 • "ПЛАЩАНЕ"  - събиране или възстановяване на средства, резултат от продажба на продукт или услуга;

 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ" – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ);

 • "БЮЛЕТИН, БРОШУРА, СЪОБЩЕНИЕ"  - информационни средства, касаещи продукти и/или услуги на Смартад ЕООД, без обвързване с предоставената информация;

 • "СЪДЪРЖАНИЕ" - цялата информация на сайта, която може да бъде видяна посредством използването на електронно устройство; съдържанието на всяка информация, изпращана от клиента на Продавача и обратното; информацията, свързана с продукти, услуги, такси, приложими от трети лица, с които Смартад ЕООД има сключен партньорски договор под някаква форма;

 • "ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО"  е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато;

 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.


Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

 

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт. Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

 

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

 

 

Общи положения


Общите условия на Смартад ЕООД обвързват всички Клиенти, Купувачи, Потребители на платформата.


Общите условия определят правила, при спазването на които Клиентът може да използва сайта и неговото съдържание, в случаите когато не е налично друго валидно споразумение между него и Продавача.


Смартад ЕООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по които уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите, Потребителите, Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.


От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Смартад ЕООД не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.


Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в Български лева или в Евро и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Смартад ЕООД си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Цените по потвърдени от Смартад ЕООД онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че такава се дължи.

 

Законова Гаранция, информация за потребители, алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

 

Поръчки

 

Клиентът може да прави поръчка на сайта чрез добавянето на предлаганите стоки и услуги в количката за покупки, следвайки указанията и стъпките в сайта, за да завърши и изпрати поръчката.

Завършвайки своята поръчка, Клиентът се съгласява, че цялата предоставена информация, необходима в процеса на закупуване е вярна и пълна в момента на извършване на поръчката.

Незавършените поръчки не водят до регистриране на поръчка.

Стоките и услугите са достъпни в рамките на стоковите наличности и могат да бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличностите.

Наличността на всеки продукт е обозначена чрез легенда за удобство на клиента. Смартад ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

Смартад ЕООД не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са с доставка само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на дружеството. Информацията за наличността в централен склад се отнася за централния офис.

До момента на доставка Продавачът може да откаже да изпълни частично и/или изцяло направена поръчка, когато доставката се окаже невъзможна по обективни причини, или поради пороци по закон в сключения договор, като предварително уведоми за това клиента. В такива случаи доставчикът е длъжен да възстанови платените от клиента суми, ако има такива, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за същия, след което договорът се счита прекратен и страните по него нямат други задължения една към друга.

С изпращането на поръчката клиентът дава право на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

В случай, че се наложи промяна в сроковете за доставка или в съдържанието на направена поръчка или в други условия по договора, служител на Смартад ЕООД се свързва с клиента по телефон или e-mail за да го уведоми. В такъв случай клиентът има право да се откаже от договора или да потвърди поръчката. И в двата случая Продавачът не носи отговорност за вреди извън отговорността за връщане на заплатените суми.

Извън хипотезата по-горе, клиентът може да откаже направена поръчка до момента на доставката на стоката. Това може да стане през личния акаунт от момента на регистрация на поръчката до започването на изпълнението ѝ и/или на телефон: 070070011 или на имейл адрес: info@omnichannel.bg. В тези случаи Продавачът възстановява изцяло заплатените от клиента суми, ако има такива, по същия начин, по който е извършено плащането, без разноски за клиента. Клиентът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи и договорът се счита за развален.

 

Плащане

 

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез заплащане с наложен платеж или банков превод на посочените по-горе сметки.

 

В определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Плащанията могат да бъдат в български лева или Евро. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата (или друг документ за извършване на плащане) трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

 

С приемането на настоящите общи условия купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи да заплаща на Смартад ЕООД авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока. При използване на „Наложен платеж“ купувачът предава на куриера цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), посочена във фактурата/касовата бележка и овластява куриера да предаде същата на Смартад ЕООД от негово име и за негова сметка.

 

При доставка с плащане чрез "Наложен платеж", купувачът получава от куриера фактура и/или касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка. Купувачът предава на куриера цялата дължима сума и плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка; плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, като същият служи и за разписка.

 

При плащане с банков превод или банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси и/или комисионни, определяни едностранно от съответната банка или финансова институция!

 

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Смартад ЕООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура!

 

 

Договор за продажба


Договорът за продажба от разстояние на стоки и/или услуги се счита сключен от момента на приемане от Продавача на изпратената от Клиента поръчка. За приемането на поръчката Клиентът дава срок от една седмица от изпращането на същата. Ако в рамките на този срок клиентът не получи потвърждение, същата се счита за отказана или не получена, а договорът не е сключен. Във всички случаи, когато Продавачът е издал касова бележка и/или фактура, или е получил плащане по банков път, договорът се счита сключен.

Продавачът уведомява клиента по телефон или имейл за регистрирането на поръчката.

При всички случаи, в които поръчката е регистрирана и клиентът е получил потвърждение за това, същият дължи плащане в пълен размер, което се договаря за всяка отделна поръчка – изцяло предварително, частично предварително с плащане на остатъка при получаване или изцяло при получаване на стоката и/или услугата.

Всички стоки и услуги в каталога на сайта имат конкретно определен статус. За стоките / услугите със статус различен от налично на склад Продавачът си запазва правото при невъзможност за доставка или внос по заявка да се откаже частично или изцяло от договора, като в този случай дължи само и единствено връщане на получените суми, без разноски за клиента.

Когато складовата наличност на определен артикул се окаже недостатъчна за изпълнение на всички постъпили поръчки се прилага правилото по предходното.

Предоставената информация от клиента, както и настоящите общи условия са неразделна част на Договора от разстояние.

 

Политика за продажба през интернет

Достъпът до сайта за регистриране на акаунт и създаване на поръчка е позволен на всеки клиент. Клиентът носи отговорност за верността на предоставените данни и за спазване от негова страна на особените изисквания на закона във връзка със сключването на гражданскоправни договори.

Смартад ЕООД може да ограничи достъпа до поръчки, стоки, услуги, платежни методи и други на който и да е клиент, по свое усмотрение без предварително предупреждение или известие. Смартад ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът търпи или може да претърпи в резултат на това решение.

Всеки клиент може да има само един акаунт на сайта. Не се допуска един акаунт да се споделя между няколко клиенти, като отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от клиента.

Всички цени на сайта са обявени в лева (BGN) с включено ДДС. В случай, че фигурира цена в ЕВРО, то за нея изрично е упоменато, че ДДС не е включен.

Цената на продукт не включва цената за доставка и дължимите такси при плащане. Като във всички случаи преди завършването на поръчката Смартад ЕООД ще посочи стойността на допълнителните разходи, които клиентът трябва да заплати.

Възможно е след закупуването на стока или услуга Смартад ЕООД да поиска по имейл на клиента Рецензия, относно закупената стока или услуга.

Цените на сайта, задраскани с линия, посочват старата цена на стоката в магазина. Тези цени имат информативен характер и нямат отношение към действително дължимата цена.

При представянето на стоките и услугите Смартад ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари и други), които може да не са включени в цената на продукта. В такива случаи описанието на продукта съдържа включените в комплекта продукти и всеки невключен в същото описание продукт се счита, че съответно не е включен в комплекта.

Смартад ЕООД си запазва правото да променя цените на стоките и услугите по всяко време, без предварително да известява за това клиентите.

Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в момента на поръчката в рамките на складовите наличности и/или за периода на промоционалния период, ако има такъв. Всякакви промени в цените, настъпили след приемането на поръчка, не се отнасят до нея.

Смартад ЕООД не гарантира наличността на никой продукт и/или услуга, който може да бъде закупен от сайта, преди да потвърди същата на клиента писмено или по телефон, че поръчката е изпълнена и предадена за доставка.

Смартад ЕООД може по своя преценка да издава кодове за отстъпка. Стойността, обхвата и периода на валидност се определят едностранно от Смартад ЕООД.

 

Доставка


Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемо-предаването ѝ. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.

 

Смартад ЕООД си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава посочените срокове с до 12 дни. Стоката се доставя стандартно - на ръка срещу подпис, като за по-големи пратки (определени по преценка на лицето извършващо доставката) доставката се извършва до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на получателя, пратките се връчват, както следва:

1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Смартад ЕООД/куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на Смартад ЕООД/куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, Смартад ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка. Смартад ЕООД/куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато купувачът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

Доставките се извършват от понеделник до петък между 09.00 и 18.00 часа, с изключение на празнични дни. Изключение може да има за населени места със специален график на обслужване.


При доставка с куриер на Еконт Експрес в деня на доставка клиентът получава SMS от куриера, че има пратка за получаване. Ако клиентът не бъде намерен на уречените ден и място и няма друго лице, което да приеме пратката вместо него, куриерът оставя стикер, че е посетил адреса и координати за връзка. Пратката се връща в офиса на куриера до поискване. Ако и на следващия ден Клиентът не се свърже с Продавача или куриерската фирма, поръчката се счита анулирана.


Клиентът има възможност да отвори и прегледа съдържанието на пратката преди да плати на куриера.


Смартад ЕООД или представител на куриерската фирма уведомяват клиента по телефона или имейл, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.


Всички стоки са застраховани до момента на получаване и пристигат с документи за гаранция, касова бележка (или фактура, ако има изискана такава) или гаранция и фактура електронен формат в акаунта Ви на www.shop.omnichannel.bg. Ако продуктът има гаранция, издадена директно от производителя, ще я намерите в кутията на продукта или залепена от външната страна на кашона. При начин на плащане наложен платеж с пощенски паричен превод куриерската фирма издава разписка за пощенски превод, който е признат от закона документ заместващ касовата бележка.


Клиентът се съгласява, че удостоверяването за получената стока може да се извърши от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента - страна по договора.Преглед на стоки и рекламации


Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Продавача или куриера и при констатирани несъответствия с поръчката, да уведоми за това Продавача незабавно. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.


Рискът от загуба или повреда на закупените стоки преминава върху клиента в момента, в който клиентът или посочено от него трето лице, различно от избраната от Смартад ЕООД компания за куриерски услуги приеме стоките.Прехвърляне на собствеността


Собствеността на стоките се прехвърля с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

 

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Смартад ЕООД стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Смартад ЕООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Смартад ЕООД за решението си да се откаже от договора. Всички транспортни разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. До предаването на стоката на Смартад ЕООД рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.Гаранции


Стоките, които Смартад ЕООД предлага, са с гаранция за съответствие, съгласно действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, за тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за съответствие по предходната разпоредба, стоките може да притежават и допълнителна Търговска гаранция. В тези случаи информация за нея се съдържа в описанието на стоката на сайта и в Гаранционната карта, съпътстваща стоката, в която присъстват и точните Условия на гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

Гаранционните карти са издадени директно от производителя.

Стоки, разполагащи с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от собствените им сервизни мрежи в рамките на гаранционния период. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата гаранционна отговорност за стоката, при посочени от тях условия. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени на оригиналната гаранционна карта. При дефект, възникнал в гаранционния период клиентът се обръща към сервиза на телефоните, посочени в гаранционната карта. Детайлите по решаване на гаранционни случаи се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Гаранционният срок на стоките се удължава с времето на престоя им в сервиза. Този интервал от време се отчита от момента на постъпването в сервиза до предаване на стоката на потребителя.

Във всички случаи срокът за изпълнение на гаранцията е до 30 дни.

В случай, че клиентът получи стока без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем е длъжен да сигнализира на телефон 070070011 или на имейл адрес: info@omnichannel.bg в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми Смартад ЕООД за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от Продавача.

Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. Продавачът няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.


Интелектуална собственост


Цялото съдържание, включително, но не само, изображения, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание, публикувано на сайта, е собственост на Смартад ЕООД или на трети лица, като в този случай Смартад ЕООД притежава разрешение за ползване.


Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.


Цялото съдържание, до което клиентът получава достъп, е защитено от закона, освен ако не е придружено от писмено съгласие за ползване между Смартад ЕООД и клиента или трета страна.


Договорът от разстояние не дава разрешение на клиента да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от съдържанието на сайта, освен с изричното съгласие на  Смартад ЕООД.Поверителност и лични данни


Клиентът се съгласява, че предоставяйки свои лични данни на Продавача, същите могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на клиента за обработването им във всеки отделен случай.


Смартад ЕООД може без съгласието на клиента да събира други данни като, но не само, IP адрес, операционна система, време за посещение, място, от което е достъпен сайта, име и версия на уеб-браузъра и други данни, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът до сайта.


Клиентът може да се откаже от събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като с това оттегля съгласието си от Общите условия, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или, без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата. Упражняването на това право става писмено, посредством възможностите за контакт с Продавача.


Предоставяйки свои лични данни на Продавача като, но не само, имейл, телефон, клиентът дава съгласието си с него да се свързва както Продавача така и трети лица, които са партньори на Смартад ЕООД.


Клиентът e отговорен за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт.

Смартад ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица, при спазване на нормативните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на Закона за защита на личните данни във връзка с извършваните от дружеството дейности. Една част от тези лични данни се събират във връзка с изпълнение на законови изисквания към Смартад ЕООД, друга част въз основа на нуждите за изпълнение на сключваните с клиентите договори, а трети въз основа на изрично съгласие на субектите на тези данни, за маркетингови цели и анализ. По-подробна информация във връзка със защитата и ползването на лични данни се намира в Декларацията за поверителност и в Политика за защита на личните данни на Смартад ЕООД, които представляват неразделна част от настоящите общи условия.


Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези Лични данни.


Личните данни на клиента може да бъдат предоставени на съответните държавни органи, на основание и в рамките на закона, и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.Бизквитки


Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива е възможно да се наруши функционирането на сайта.Отговорност


Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


Смартад ЕООД не носи отговорност за действията, на което и да било лице, което използва съдържанието на сайта.


Смартад ЕООД не носи отговорност за каквито и да било вреди, преки, косвени, инцидентни или други, настъпили в резултат от използване или невъзможност за използване на сайта или за всякакви грешки или пропуски в съдържанието, които могат да доведат до вреди.


Смартад ЕООД не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.


Смартад ЕООД не предлага никакви гаранции, че стоките и услугите ще отговарят на изискванията или очакванията на клиента.


Смартад ЕООД при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е вреди, в това число, но не само пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на дейност, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на сайта.


Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчаната и платена от клиента стока.


 

Рекламни съобщения


При създаване на акаунт, клиентът се съгласява по подразбиране да получава брошури, известия, бюлетини и други специални предложения от Смартад ЕООД

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаване на специалните предложения, брошури и известия: чрез използването на специалния линк, намиращ се във всяко специално предложение; чрез използването на специална част в акаунта си; чрез обаждане на контактите на Продавача; писмено на имейл.

С приемане на настоящите условия клиентът се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него контакти повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения, осъществявани с или без човешка намеса, които са необходими за изпълнение на сключения договор.

Клиентът може по всяко време да се откаже от получаването на съобщения и кратки текстови съобщения, чрез обаждане на контактите на Продавача или писмено по имейл.

Смартад ЕООД си запазва правото да премахне от своята база данни отделни контакти на Клиент без всякакви бъдещи ангажименти и без допълнително известие.

Смартад ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Отказът за получаване на специални предложения и известия не означава отказ от настоящия договор.

 

Форсмажорни обстоятелства

Страните не носят отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

Ако в срок от 14 дни от момента на настъпване на форсмажорното обстоятелство, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

 

Други

Смартад ЕООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Смартад ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Смартад ЕООД преди извършването ѝ поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено; в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

Смартад ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители - съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно - пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.