Допълнителна гаранция

Допълнителна гаранция за професионални екрани и проектори, телевизори , печки и перални
 
Можете да закупите допълнителна 24 месечна гаранция за следните продуктови категории: професионални екрани и проектори. Така към стандартната заводска гаранция на продуктите от посочените две категории добавяте още 2 години.
 
Застрахователят покрива пълна загуба или частична вреда на застрахованото имущество, настъпила вследствие на внезапна и непредвидена, случайна повреда в резултат на дефект на материала или производствен дефект. Застрахователят ще обезщети застрахования до размера на застрахователната сума (лимита), посочена в застрахователната полица, за разходите за части, труд, транспорт и допълнителни разходи, направени за ремонт на застрахованото имущество или за разходите за замяна на това имущество, които разходи са в резултат на щета на застрахованото имущество, настъпила през срока на застраховката. Застрахователят покрива само разходи за ремонт, извършен от оторизиран сервиз, на който той е възложил и/или е одобрил да извърши ремонт на продукта. 
 
С всички условия по допълнителната гаранция може да се запознаете от Общи условия на застраховка "УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ".