Дизайн на IT решения

Ефективно използване на IT технологиите е важно за успешното развитие на компаниите. Надеждно функциониращите системи са в основата на запазване конкурентоспособността и намаляване разходите на компаниите. Няма универсални ИТ решенията. За намиране на правилното решение и точните продукти ние работим в непрекъсната връзка с техническия екип на заинтересованата страна. Така гарантираме не само, че предложеното решение ще удовлетворява вашите нужди, но също така ще бъде в крак с последните тенденции в развитието на технологиите. Областите, в които можем да ви помогнем са: Digital signage и системи за управление на съдържанието, Интелигентно осветление, Системи за озвучаване на корпоративни сгради, офиси и зали; ИТ инфраструктура и интеграция, Умни системи за управление, Web development - Front-end и Back-end.
Стъпки
Начален етап
Начален етап
Какви са поставените цени, бюджетна рамка, срокове и др.
Списък със задачи
Списък със задачи
Изготвяне на списъка със задачи и поставяне на времева рамка
Изпълнение
Изпълнение
Избор и предлагане на точното решение, технология и оборудване - системи, модели и т.н
Резултат
Резултат
Анализ на резултата и удовлетвореност от решението