Декларация за поверитеност

Декларация за поверителност

 

Считано от: 2015.03.09

 

Смартад ЕООД.  знае колко е важна конфиденциалността на клиентите и затова държим да бъдем ясни в това как събираме, използваме, прехвърляме и съхраняваме Вашите данни. Тази Декларация за поверителност предлага преглед на нашите информационни практики по отношение на личната информация, събрана чрез нашите уеб сайтове, мобилни приложения, или други услуги, които сочат, или се отнасят до тази Декларация за поверителност (събирателно "Бизнес услуги").

Важно е, да проверявате често за актуализации на тази Декларация за поверителност. Ако актуализираме тази Декларация за поверителност и използвате нашите Бизнес услуги след актуализацията, Вие се съгласявате с новата практика (и), посочена в актуализацията, въпреки че ние също може да ви уведомим за промени, които считаме за съществени , чрез поставяне на съобщение на този уебсайт или свързаните онлайн услуги. Можете да проверите "ефективна дата" публикувана в горната част, за да видите, когато тази Декларация за поверителност е актуализирана последно.


 

Каква информация събираме за Вас?

Ние можем да събираме различни типове информация , свързана с Бизнес Услугите. Например:

 

 • Лична информация, която предоставяте, като Вашите имена, адрес, имейл адрес и координати, длъжност и позиция, компания, език, регистрационни детайли, както и всякаква комуникация, която ни изпращате;

 • Данни за използването на бизнес услуги, включително времето и продължителността на употреба; информация, запаметена в бисквитките, които сме поставили за Вашето устройство , информация за настройките на устройството;
  информация за продуктите и услугите,които  Вие или Вашият работодател сте закупили или получили, данни за плащане и друга информация, предоставена във връзка със сделката;


 

Как използваме Вашата информация?

 

Ние можем да използваме събраната информация за следните цели

 

 • да предоставяме продукти и услуги, които Вие (или Вашия работодател) сте поръчали и да Ви регистрираме и удостоверяваме  Вас или Вашето устройство.;

 • Да отговаряме на Ваши запитвания или изисквания за допълнителна информация

 • да предлагаме по-добри и по-персонализирани продукти и услуги, които да вземат под внимание историята на покупки на Вашата компания и история на услугите, които сте ползвали  и друга релевантна информация;

 • за оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти и услуги (включително да Ви питаме за Вашите мнения относно нашите продукти и услуги и извършване на проучвания сред клиентите);

 • да  разберем начина, по който компаниите използват  Фирмените услуги, така че да можем да ги подобрим и да разработим  нови продукти и услуги;

 • Да предоставяме  услуги за поддръжка на  достатъчно ниво на сигурност на Бизнес Услугите;

 • за защита на правата, собствеността или безопасността на Смартад ЕООД, или някой от нашите партньори, бизнес партньори, служители или клиенти, например, в съдебно производство, вътрешни разследвания и разследвания от компетентните органи;

 • .при други случаи с Ваше съгласие или както е описано по време на събирането на информацията

На кого разкриваме информацията Ви?

Ние не разкриваме Вашата информация на трети лица за техни независими маркетингови или бизнес цели без Вашето съгласие. Но ние можем да споделим вашата информация със следните лица:

 

 • Смартад филиали;;

 • трети лица, когато това е необходимо, за да ви предоставим исканите продукти и услуги. Например,  може да разкрием Вашите данни за плащания към финансови институции, в зависимост от случая, за да обработим транзакции, които сте заявили;

 • companies that provide services for or on behalf of us, such as companies that help us with the billing process;

 • фирми, които предоставят услуги за или от наше име, като например фирми, които ни помагат с процеса на фактуриране;

 • други страни: (I), за да се съобразим със закона или да отговорим на задължителна законова процедура (като заповед за обиск или друг съдебен ред); (II) да проверим или наложим спазването на политиките, регулиращи нашите бизнес услуги; (III), за да се защитим правата, собствеността или безопасността на Смартад, или някой от нашите съответни партньори, бизнес партньори или клиенти; (IV), като част от сливане или прехвърляне, или в случай на несъстоятелност; или

 • with other third parties when you consent to or request such sharing.

 • с други трети лица, когато Вие сте съгласни с или изисквате такова споделяне.

 

Всичко, което попълвате в общите части на един сайт, мобилно приложение, или друга онлайн услуга, като например информационни табла може да бъде видимо за другите потребители на бизнес услугите. Ние не контролираме и не носим отговорност за това, как други потребители на бизнес услугите може да използват тази информация. Например, лична информация, която представяте в общите части могже да бъде събирана и използвани от други хора, за да Ви изпращат нежелани съобщения или за други цели.

 

Какво правим за сигурността на Вашите данни?

 

Ние сме въвели сериозни физически и технически мерки за защита на информацията, която събираме във връзка с Бизнес услугите. Имайте предвид обаче, че въпреки че сме предприели  разумни мерки, за да защитим Вашата информация, няма уебсайт, Интернет връзка, компютърна система или безжична връзка, която да  е напълно защитена.


 

Къде трансферираме Вашата информация?

 

Използването или участието в Бизнес услугите може да включва пренос, съхранение и обработка на информацията извън държавата на пребиваване, в съответствие с тази политика. Моля, имайте предвид, че защитата на личните данни и други закони на страните, в които могат да се прехвърлят данните може да не са толкова строги, като тези във Вашата страна. Ние ще предприемем подходящи мерки, в съответствие с приложимото право, за да гарантираме, че Вашата лична информация остава защитена.


 

Имате ли достъп до Вашата информация?

 

Съгласно законите на някои юрисдикции, Вие имате право да поискате подробности за информацията, която събираме за Вас и да коригирате неточностите в тази информация. Ние можем да откажем обработването на заявки, които са необосновано повтарящи се, изискват прекомерни технически усилия, застрашават поверителността на други лица, са крайно непрактични, или които не отговарят на местните закони. Ако бихте искали да направите заявка за достъп до вашата информация, моля свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти в info@smartsales.bg.
Ако поискате заличаване на информация, Вие потвърждавате, че сте наясно, че няма да можете да имате достъп и да  използвате Бизнес услугите и че остатъчната лична информация, може да продължи да пребивава в документите и архивите на Смартад за известно време, но Смартад няма да използва тази информация за търговска цели. Вие разбирате, че въпреки искането си за заличаване, Смартад запазва правото да запази Вашата лична информация, или съответната част от нея , ако Смартад е спрял, ограничил, или прекратил достъпа Ви до сайта заради нарушаване на Условията за ползване на Samsung и ако е необходимо, да защити  правата, собствеността или безопасността на Смартад, или на някой от нашите съответните партньори, бизнес партньори, служители или клиенти.


 

Колко дълго съхраняваме информацията Ви?

 

Ние предприемаме сериозни стъпки, за да  гарантираме, че запазваме информацията Ви само за толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които тя е била събрана, или както се изисква по силата на договора или от приложимото законодателство.


 

Продукти и връзки на трети страни в нашите услуги

 

Нашите бизнес услуги могат да пренасочват към уебсайтове на трети страни и услуги, които са извън нашия контрол. Ние не сме отговорни за сигурността или поверителността на всяка информация, събрана чрез уебсайтове или други услуги. Вие трябва да бъдете внимателни, и да прегледате декларациите за поверителност, приложими към интернет сайта на третите страни и услугите, които използвате.


 

Бисквитки, бийкъни и сходни технологии


 

Ние, както и някои трети страни, които предоставят съдържание, реклама, или друга функционалност за нашите Бизнес услуги, могат да използват бисквитки, бийкъни и други технологии в някои области на  Бизнес услугите.


 

Бисквитки

 

Бисквитките са малки файлове, които съхраняват информация за Вашето устройство. Те дават възможност на лицето, което поставя бисквитка на устройството Ви, да Ви разпознава в различни сайтове, услуги, устройства и / или интернет сесии. Бисквитките  служат за много полезни цели.

 • Бисквитките могат да запомнят Вашето име и парола, така че да не е нужно да въвеждате тези идентификационни данни всеки път, когато влизате в услугата. Cookies  помагат на нас  и на трети страни да разберем кои части от нашите Бизнес услуги са най-популярни, защото те ни помагат да видим кои страници посещават клиентите  и колко време прекарват в тях. С изучаването на този вид информация, ние  адаптираме Бизнес услугите, за да Ви гарантираме по-приятно преживяване.

 • Бисквитките  помагат  на нас и на  трети страни да разберем кои реклами сте видяли, така че да не Ви се предлага  една и съща реклама всеки път, когато влезете в MSS .

 • Бисквитките  помагат на нас  и на трети лица, да Ви предоставяме  подходящо съдържание и реклама, събирайки информация за използването на нашите бизнес услуги и други уебсайтове и приложения.


 

Когато използвате уеб браузър за достъп до бизнес услугите, можете да настроите браузъра си да приема всички бисквитки,да отхвърля всички бисквитки, или да Ви уведомява, когато се изпращат бисквитка. Всеки браузър е различен, така че проверете в "Help" менюто на Вашия браузър, за да научите как да промените предпочитанията си за бисквитките. Операционната система на устройството Ви може да съдържа допълнителни контроли за бисквитки.
Моля, имайте предвид, обаче, че някои Бизнес услуги може да са проектирани да работят с помощта на бисквитки и че деактивирането на бисквитките  може да повлияе на способността Ви да използвате тези бизнес услуги, или отделни части от тях

 

Други начини на съхранение


 

Ние, заедно с някои трети страни, можем да  използваме и други видове  технологии за съхранение, като например Local Shared Objects (наричани също "Flash бисквитки") и HTML5 local storage, във връзка с нашите бизнес услуги. Тези технологии са подобни на разгледаните по-горе..Tе се съхраняват на устройството Ви и може да се използват за съхранение на определена информация за Вашата дейност и предпочитания. Въпреки това, тези технологии могат да работят по различен начин от стандартните бисквитки,и е възможно да не можете да ги контролирате със стандартните инструменти и настройки на браузъра. За информация относно деактивирането или изтриване на информация, съдържаща се в Flash бисквитките, моля натиснете тук.


 

Бийкъни


Ние, заедно с някои трети страни, също така може да използваме технологии, наречени Бийкъни (или "пиксели"), които предоставят информация от устройството към сървъра. Бийкъните могат да бъдат вградени в онлайн съдържание, видео и имейли, и да позволяват на сървъра, да чете някои видове информация от устройството Ви,  да знае, когато е видяно определено съдържание или конкретен имейл ,да  определя времето и датата, когато сте видяли маяка, и да идентифицира IP адреса на Вашето устройство. Ние и някои трети страни може използваме Бийкъните за различни цели, включително за анализ на използването на нашите бизнес услуги и (заедно с  бисквитките) за предоставяне на съдържание и реклами, които са по-подходящи за Вас.
Осъществявайки достъп до нашите бизнес услуги и използвайки ги, Вие се съгласявате със съхранението на бисквитки, други местни технологии за съхранение, Бийкъни, и друга информация за Вашите устройства. Вие също се съгласявате с достъпа на тези бисквитки, местни технологии за съхранение, бийкъни и информация от нас и от трети лица, споменати по-горе.

 

Ваш Избор

 

Можете да направите избор за това дали да получавате рекламни съобщения от нас, като следвате инструкциите за отписване, включени в комуникацията.

 

Ако имате някакви въпроси относно тази политика, моля свържете се с нас на адрес: info@smartsales.bg