about us notice view

Динамично съдържание

02.11.2018 11:48:35

Динамично съдържание

Възпроизвеждането на динамично съдържание е от изключителна важност за успешното реализиране на дадена маркетингова стратегия. Използването на правилните инструменти, които не само улесняват използването на системата, но придават реален смисъл на направената инвестиция.

Използването на цифрови шаблони за всякакви по вид промоции, дава възможност за незабавно променяне на информацията и нейното публикуване на избрани от вас места.

Свързването с CRM система позволява автоматичното показване на цените на избраните продуктите.

С използването на динамично съдържание се дава възможност показването на информация с конкретна насоченост, на определени времеви интервали и зони.

Samsung DBE
Samsung DB55E 55"
DBE Series - Series
882 eur 1277 00 eur
*The price is without VAT included

Sleek, professional signage that supports 16-hour-per-day functionality

add