Портфолио

Някои от нашите проекти

Част от реализираните IT проекти в ритейл, финансов сектор, корпоративни офиси и др.

Функционалности

База данни

База данни

Интеграция с база-данни на клиента
Облачно решение

Облачно решение

Облачно решение - управлявайте всичките си екрани и устройства от всяко място, без да е необходима допълнителна ИТ инфраструктура.
Синхронизация

Синхронизация

Синхронизация в реално време с актуалните продукти за конретен обект и промоция
QR код

QR код

Уникален за всеки екран QR код
Свържете се с нас