Портфолио

Някои от нашите проекти

Част от реализираните IT проекти в ритейл, финансов сектор, корпоративни офиси и др.
Функционалности
База данни
База данни
Интеграция с база-данни на клиента
Облачно решение
Облачно решение
Облачно решение - управлявайте всичките си екрани и устройства от всяко място, без да е необходима допълнителна ИТ инфраструктура.
Синхронизация
Синхронизация
Синхронизация в реално време с актуалните продукти за конретен обект и промоция
QR код
QR код
Уникален за всеки екран QR код