Решения за социална дистанция - следене броя на хората в търговския обект и спазване максималната заетост в контекста на изискванията на Covid-19

Как работи системата за управление на заетостта в магазина?

Системата за управление на заетостта в реално време е проста и ефективна. 

  • Ще инсталираме сензор на всеки вход на магазина. Сензорът проследява анонимно хората и изчислява броя на влизащите и излизащи клиенти. Заетостта на магазина се изчислява в реално време. 

  • Ще изчислим оптималната заетост, според изискванията за максималния брой хора в дадено пространство. 

  • Свободният капацитет на магазина се съобщава на клиентите, благодарение на визуална сигнализация на входа. 

  • Преглед на текущата заетост винаги е на разположение на служителите, чрез активно табло за управление.

Как работи системата за управление на заетостта в магазина?

Следене броя на хората в търговския обект и спазване максималната заетост в контекста на изискванията на Covid-19. Спазване на противоепидемичните изисквания и опазване здравето на клиентите, посредством решение за следене броя на хората в търговския обект, наблюдение на максимално допустимия капацитет с цел спазването на социална дистанция. Регулиране на трафика в търговските обекти.

Решения

Дисплеи

Дисплеи

Професионални дисплеи за визуализация и системи за управление на съдържанието

Засичане на маска

Засичане на маска

Проверка дали даден посетител носи маска за лице или не

QMS

QMS

Управление на клиентопотока

LED екрани

LED екрани

LED екраните предоставят възможност да предадете вашето посланието по модерен начин, който ще се хареса и ангажира вашата целева аудитория

Свържете се с нас