За OmniChannel HUB

За Нас

Смартад ЕООД е създадена през 2011 г. с основна дейност изграждане на информационни системи, доставка на инсталация и поддръжка на хардуер, разработване и интегриране на различни софтуерни решения и разработване на съдържание. От самото си създаване основната идея на компанията е разработването и внедряването на иновативни решения за обслужване на малък, среден и голям бизнес. Компанията работи директно в тясно сътрудничество с организациите за разработчици, които представлява, което се състои в тестване и създаване на функционалности на продуктите преди реалното им представяне на пазара. Смартад ЕООД разполага с екип от професионалисти, доказали се в областта на разработването на приложен софтуер, тестване, внедряване и последваща поддръжка. Компанията работи в тясно партньорство и сътрудничество със световно известни компании, доказани лидери в своите области, като: Dahua, Cisco, Elo Touch, Keon, LG, Panasonic, Philips, Qmatic, Samsung, Xovis и др. Една от основните ни цели е да помогнем на нашите клиенти да използват “Big data” от всички устройства, които ще осигурят адекватни отговори, в зависимост от поведението на клиентите, за да се увеличи проактивно тяхното удовлетворение.
За Нас

Системата позволява на компаниите да свързват множество устройства и платформи IT-free. Събирането на данни от всички устройства се извършва в една среда, която впоследствие помага за по-добро боравене с тях. Създаване на различни автоматизирани задачи в множество устройства, изпълнявани едновременно въз основа на предварително зададения график. Платформата позволява интегриране на данни за аудиторията, платформи за проучване, прогноза за времето, новини, музика, осветление, персонализирано съдържание въз основа на разнообразие от предварително дефинирани шаблони и др.
За Нас

За Нас

Смартад ЕООД е създадена през 2011 г. с основна дейност изграждане на информационни системи, доставка на инсталация и поддръжка на хардуер, разработване и интегриране на различни софтуерни решения и разработване на съдържание. От самото си създаване основната идея на компанията е разработването и внедряването на иновативни решения за обслужване на малък, среден и голям бизнес. Компанията работи директно в тясно сътрудничество с организациите за разработчици, които представлява, което се състои в тестване и създаване на функционалности на продуктите преди реалното им представяне на пазара. Смартад ЕООД разполага с екип от професионалисти, доказали се в областта на разработването на приложен софтуер, тестване, внедряване и последваща поддръжка. Компанията работи в тясно партньорство и сътрудничество със световно известни компании, доказани лидери в своите области, като: Dahua, Cisco, Elo Touch, Keon, LG, Panasonic, Philips, Qmatic, Samsung, Xovis и др. Една от основните ни цели е да помогнем на нашите клиенти да използват “Big data” от всички устройства, които ще осигурят адекватни отговори, в зависимост от поведението на клиентите, за да се увеличи проактивно тяхното удовлетворение.
Свържете се с нас